Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Archive for Bästeträsk

Bästeträsk prioriterat i Naturvårdsverkets nationalparksplan

I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat område.

I planen anges särskilt att  naturvärdena i Bästeträsk-området är hotade av exploatering,  på grund av planerna på kalkbrott.

”Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är ett unikt område som vi prioriterar högt. Vi vill gärna inleda samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att bilda nationalpark. Förutsättningen är att det inte blir ett nytt kalkbrott” säger Rolf Löfgren, handläggare på Naturvårdsverket.

–”Området är det främsta i sitt slag i Sverige och är unikt även i ett europeiskt perspektiv” tillägger han.

Hela planen finns på www.naturvardsverket.se

Min kommentar: För det fortsatta arbetet som föreningen har framför sig är detta ställningstagande av naturvårdsverket naturligtvis av stor betydelse. Låt oss hoppas att framförallt Gotlands kommun kan se de unika värdena som man här har chans att bevara och utnyttja på ett långsiktigt hållbart sätt.