Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Archive for Planer

Årsmöte 2019

Föreningens 13:de årsmöte kommer att hållas söndagen den 21 juli 2019, som vanligt kl 18 i Fleringe gamla skola. På årsmötet kommer vi förstås fira att Ojnareskogen nu är räddad, dels behöver vi fatta beslut om vi nu ska lägga ner föreningen eller om den ska fortsätta med syftet att stödja den kommande nationalparksbildningen. Det förutsätter givetvis att det finns intresse och ork att fortsätta som förening ännu en tid. Detta blir en viktig diskussionspunkt vid årsmötet.
Du kallas alltså härmed till föreningens årsmöte den 21 juli kl 18. För att kunna planera maten behöver vi veta hur många som kommer.
Anmäl dig till bengt.norstrom@gmail.com
Välkommen!

Bästeträsk prioriterat i Naturvårdsverkets nationalparksplan

I den reviderade genomförandeplan för nationalparker 2009-2013, som naturvårdsverket publicerade den 3 december, ingår Bästeträsk som ett prioriterat område.

I planen anges särskilt att  naturvärdena i Bästeträsk-området är hotade av exploatering,  på grund av planerna på kalkbrott.

”Bästeträsks stora, orörda mosaik av kalkhällmarker, agmyrar, sjöar och skogar är ett unikt område som vi prioriterar högt. Vi vill gärna inleda samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att bilda nationalpark. Förutsättningen är att det inte blir ett nytt kalkbrott” säger Rolf Löfgren, handläggare på Naturvårdsverket.

–”Området är det främsta i sitt slag i Sverige och är unikt även i ett europeiskt perspektiv” tillägger han.

Hela planen finns på www.naturvardsverket.se

Min kommentar: För det fortsatta arbetet som föreningen har framför sig är detta ställningstagande av naturvårdsverket naturligtvis av stor betydelse. Låt oss hoppas att framförallt Gotlands kommun kan se de unika värdena som man här har chans att bevara och utnyttja på ett långsiktigt hållbart sätt.