Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Archive for Foton – Page 2

God jul på en ö i förvandling

Kalkhällar i Ojnareskogen

Andreas Carlgren säger att han vill att Sverige ska vara en förebild när det gäller att skydda biologisk mångfald. Börja med Ojnareskogen, miljöministern!

Andreas Carlgren säger att han vill att Sverige ska vara en förebild när det gäller att skydda biologisk mångfald. Börja med Ojnareskogen, miljöministern!

God redovisningssed?

Råvaruzoon Gotland

Då kan vi åter cykla kärleksstigen…

Miljökrigare håller koll

Många hundra år?

Furilden aug 2010