Ideella föreningen

Bevara Ojnareskogen

— Vi jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot storskalig kalkbrytning
Ojnareskogen eller ett kalkbrott

Author Archive for admin – Page 3

Hållbar besöksnäring?

I fjärran skymtar Klinthagen – snart utbrutet- då vänds blickarna mot nästa område, och nästa, och nästa, och…

Efter åskan (Stenkusten 16 aug 2010)

Stenkusten i vackra augusti

Solen går ner över Fleringe (10 augusti 2010)

Lekfull anakronism – en framtidsnäring i motsats till storskalig kalkindustri

Natten faller

Från 1400-talet till idag…Medeltidsveckan tidsanakronosm på hög nivå!

Östersjön från Rosornas ö

Hämndgudinna, Detalj på Bildstenen från Stenkyrka